Kaynak Kodları;

int sayi = 0, birinci = 0, ikinci = 1, sonuc = 0;
      Console.Write("Fibonacci Dizisi İçin Sayı Giriniz : ");
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(birinci);//emirhanakman.net
      Console.WriteLine(ikinci);
      while (sonuc <= sayi) { sonuc = birinci + ikinci; if (sonuc > sayi) break;
        birinci = ikinci;
        ikinci = sonuc;//emirhanakman.net
        Console.WriteLine(sonuc);
      }
      Console.ReadKey();

Ekran Görüntüleri ;

c# girilen sayıya kadar fibonacci yazdırma

c#girilen sayıya kadar fibonacci yazdirma